Statistics
Menu

Bahrain SC

Bahrain Premier League
18.09.2014 Al Riffa 2 - 1 Bahrain SC
 • Al Riffa-Bahrain SC comparison
22.09.2014 Bahrain SC 15:30 Al Shabab
 • Bahrain SC-Al Shabab comparison
27.09.2014 Bahrain SC 17:15 Al Hala
 • Bahrain SC-Al Hala comparison
03.10.2014 Bahrain SC 17:30 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq comparison
18.10.2014 Bahrain SC 15:00 Manama
 • Bahrain SC-Manama comparison
24.10.2014 East Riffa 15:00 Bahrain SC
 • East Riffa-Bahrain SC comparison
30.11.2014 Malkiya 15:00 Bahrain SC
 • Malkiya-Bahrain SC comparison
06.12.2014 Busaiteen 15:00 Bahrain SC
 • Busaiteen-Bahrain SC comparison
10.12.2014 Al Hadd 15:00 Bahrain SC
 • Al Hadd-Bahrain SC comparison
Bahrain Second Division
27.09.2013 Bahrain SC 4 - 0 Al Tadamun Buri
 • Bahrain SC-Al Tadamun Buri comparison
20.10.2013 Qalali 1 - 4 Bahrain SC
 • Qalali-Bahrain SC comparison
25.10.2013 Bahrain SC 2 - 0 Al Ahli
 • Bahrain SC-Al Ahli comparison
02.11.2013 East Riffa 1 - 0 Bahrain SC
 • East Riffa-Bahrain SC comparison
23.11.2013 Al Ittifaq Maqaba 0 - 2 Bahrain SC
 • Al Ittifaq Maqaba-Bahrain SC comparison
30.11.2013 Bahrain SC 2 - 1 Budaiya
 • Bahrain SC-Budaiya comparison
07.12.2013 Isa Town 0 - 2 Bahrain SC
 • Isa Town-Bahrain SC comparison
13.12.2013 Bahrain SC 3 - 1 Al Ittihad
 • Bahrain SC-Al Ittihad comparison
30.01.2014 Al Tadamun Buri 2 - 2 Bahrain SC
 • Al Tadamun Buri-Bahrain SC comparison
05.02.2014 Bahrain SC 2 - 0 Qalali
 • Bahrain SC-Qalali comparison
12.02.2014 Al Ahli 0 - 1 Bahrain SC
 • Al Ahli-Bahrain SC comparison
10.03.2014 Bahrain SC 0 - 0 East Riffa
 • Bahrain SC-East Riffa comparison
17.03.2014 Bahrain SC 4 - 1 Al Ittifaq Maqaba
 • Bahrain SC-Al Ittifaq Maqaba comparison
04.04.2014 Budaiya 1 - 3 Bahrain SC
 • Budaiya-Bahrain SC comparison
17.04.2014 Bahrain SC 6 - 0 Isa Town
 • Bahrain SC-Isa Town comparison
26.04.2014 Al Ittihad 0 - 2 Bahrain SC
 • Al Ittihad-Bahrain SC comparison
Bahrain King's Cup
22.01.2014 Bahrain SC 0 - 4 Manama
 • Bahrain SC-Manama comparison
Bahrain Cup
12.10.2013 Bahrain SC 4 - 3 Sitra
 • Bahrain SC-Sitra comparison
07.11.2013 Al Hala 1 - 2 Bahrain SC
 • Al Hala-Bahrain SC comparison
18.11.2013 Al Hadd 1 - 2 Bahrain SC
 • Al Hadd-Bahrain SC comparison
21.12.2013 Al Tadamun Buri 0 - 3 Bahrain SC
 • Al Tadamun Buri-Bahrain SC comparison
28.12.2013 Al Ahli 0 - 3 Bahrain SC
 • Al Ahli-Bahrain SC comparison
04.01.2014 Bahrain SC 1 - 2 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq comparison
01.03.2014 Bahrain SC 2 - 2 Al Najma
 • Bahrain SC-Al Najma comparison
06.03.2014 Bahrain SC 3 - 2 Al Ittifaq Maqaba
 • Bahrain SC-Al Ittifaq Maqaba comparison
22.03.2014 Bahrain SC 1 - 0 Isa Town
 • Bahrain SC-Isa Town comparison
06.05.2014 Bahrain SC 2 - 0 Malkiya
 • Bahrain SC-Malkiya comparison
18.05.2014 Al Riffa 2 - 0 Bahrain SC
 • Al Riffa-Bahrain SC comparison
Bahrain SC's Premier League fixture Premier League
22.09.2014 Bahrain SC 15:30 Al Shabab
 • Bahrain SC-Al Shabab comparison
27.09.2014 Bahrain SC 17:15 Al Hala
 • Bahrain SC-Al Hala comparison
03.10.2014 Bahrain SC 17:30 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq comparison
18.10.2014 Bahrain SC 15:00 Manama
 • Bahrain SC-Manama comparison
24.10.2014 East Riffa 15:00 Bahrain SC
 • East Riffa-Bahrain SC comparison
30.11.2014 Malkiya 15:00 Bahrain SC
 • Malkiya-Bahrain SC comparison
06.12.2014 Busaiteen 15:00 Bahrain SC
 • Busaiteen-Bahrain SC comparison
10.12.2014 Al Hadd 15:00 Bahrain SC
 • Al Hadd-Bahrain SC comparison
Bahrain SC's Second Division fixture Second Division
Bahrain SC's King's Cup fixture King's Cup
Bahrain SC's Cup fixture Cup
Bahrain SC's Premier League results Premier League
18.09.2014 Al Riffa 2 - 1 Bahrain SC
 • Al Riffa-Bahrain SC match result
Bahrain SC's Second Division results Second Division
27.09.2013 Bahrain SC 4 - 0 Al Tadamun Buri
 • Bahrain SC-Al Tadamun Buri match result
20.10.2013 Qalali 1 - 4 Bahrain SC
 • Qalali-Bahrain SC match result
25.10.2013 Bahrain SC 2 - 0 Al Ahli
 • Bahrain SC-Al Ahli match result
02.11.2013 East Riffa 1 - 0 Bahrain SC
 • East Riffa-Bahrain SC match result
23.11.2013 Al Ittifaq Maqaba 0 - 2 Bahrain SC
 • Al Ittifaq Maqaba-Bahrain SC match result
30.11.2013 Bahrain SC 2 - 1 Budaiya
 • Bahrain SC-Budaiya match result
07.12.2013 Isa Town 0 - 2 Bahrain SC
 • Isa Town-Bahrain SC match result
13.12.2013 Bahrain SC 3 - 1 Al Ittihad
 • Bahrain SC-Al Ittihad match result
30.01.2014 Al Tadamun Buri 2 - 2 Bahrain SC
 • Al Tadamun Buri-Bahrain SC match result
05.02.2014 Bahrain SC 2 - 0 Qalali
 • Bahrain SC-Qalali match result
12.02.2014 Al Ahli 0 - 1 Bahrain SC
 • Al Ahli-Bahrain SC match result
10.03.2014 Bahrain SC 0 - 0 East Riffa
 • Bahrain SC-East Riffa match result
17.03.2014 Bahrain SC 4 - 1 Al Ittifaq Maqaba
 • Bahrain SC-Al Ittifaq Maqaba match result
04.04.2014 Budaiya 1 - 3 Bahrain SC
 • Budaiya-Bahrain SC match result
17.04.2014 Bahrain SC 6 - 0 Isa Town
 • Bahrain SC-Isa Town match result
26.04.2014 Al Ittihad 0 - 2 Bahrain SC
 • Al Ittihad-Bahrain SC match result
Bahrain SC's King's Cup results King's Cup
22.01.2014 Bahrain SC 0 - 4 Manama
 • Bahrain SC-Manama match result
Bahrain SC's Cup results Cup
12.10.2013 Bahrain SC 4 - 3 Sitra
 • Bahrain SC-Sitra match result
07.11.2013 Al Hala 1 - 2 Bahrain SC
 • Al Hala-Bahrain SC match result
18.11.2013 Al Hadd 1 - 2 Bahrain SC
 • Al Hadd-Bahrain SC match result
21.12.2013 Al Tadamun Buri 0 - 3 Bahrain SC
 • Al Tadamun Buri-Bahrain SC match result
28.12.2013 Al Ahli 0 - 3 Bahrain SC
 • Al Ahli-Bahrain SC match result
04.01.2014 Bahrain SC 1 - 2 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq match result
01.03.2014 Bahrain SC 2 - 2 Al Najma
 • Bahrain SC-Al Najma match result
06.03.2014 Bahrain SC 3 - 2 Al Ittifaq Maqaba
 • Bahrain SC-Al Ittifaq Maqaba match result
22.03.2014 Bahrain SC 1 - 0 Isa Town
 • Bahrain SC-Isa Town match result
06.05.2014 Bahrain SC 2 - 0 Malkiya
 • Bahrain SC-Malkiya match result
18.05.2014 Al Riffa 2 - 0 Bahrain SC
 • Al Riffa-Bahrain SC match result