Statistics
Menu

Bahrain SC

Bahrain Premier League
18.09.2014 Al Riffa 2 - 1 Bahrain SC
 • Al Riffa-Bahrain SC comparison
22.09.2014 Bahrain SC 1 - 0 Al Shabab
 • Bahrain SC-Al Shabab comparison
27.09.2014 Bahrain SC 6 - 1 Al Hala
 • Bahrain SC-Al Hala comparison
02.10.2014 Bahrain SC 1 - 3 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq comparison
18.10.2014 Bahrain SC 1 - 1 Manama
 • Bahrain SC-Manama comparison
24.10.2014 East Riffa 1 - 1 Bahrain SC
 • East Riffa-Bahrain SC comparison
30.11.2014 Malkiya 1 - 0 Bahrain SC
 • Malkiya-Bahrain SC comparison
06.12.2014 Busaiteen 1 - 1 Bahrain SC
 • Busaiteen-Bahrain SC comparison
10.12.2014 Al Hadd 1 - 0 Bahrain SC
 • Al Hadd-Bahrain SC comparison
Bahrain King's Cup
30.01.2015 Bahrain SC 13:45 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq comparison
Bahrain Cup
11.10.2014 Al Najma 1 - 1 Bahrain SC
 • Al Najma-Bahrain SC comparison
29.10.2014 Busaiteen 2 - 3 Bahrain SC
 • Busaiteen-Bahrain SC comparison
09.11.2014 Al Riffa 3 - 2 Bahrain SC
 • Al Riffa-Bahrain SC comparison
21.11.2014 Isa Town 1 - 1 Bahrain SC
 • Isa Town-Bahrain SC comparison
28.12.2014 Bahrain SC 1 - 1 Al Shabab
 • Bahrain SC-Al Shabab comparison
02.01.2015 Bahrain SC 3 - 1 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq comparison
07.01.2015 Bahrain SC 4 - 1 Qalali
 • Bahrain SC-Qalali comparison
Bahrain SC's Premier League fixture Premier League
Bahrain SC's King's Cup fixture King's Cup
30.01.2015 Bahrain SC 13:45 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq comparison
Bahrain SC's Cup fixture Cup
Bahrain SC's Premier League results Premier League
18.09.2014 Al Riffa 2 - 1 Bahrain SC
 • Al Riffa-Bahrain SC match result
22.09.2014 Bahrain SC 1 - 0 Al Shabab
 • Bahrain SC-Al Shabab match result
27.09.2014 Bahrain SC 6 - 1 Al Hala
 • Bahrain SC-Al Hala match result
02.10.2014 Bahrain SC 1 - 3 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq match result
18.10.2014 Bahrain SC 1 - 1 Manama
 • Bahrain SC-Manama match result
24.10.2014 East Riffa 1 - 1 Bahrain SC
 • East Riffa-Bahrain SC match result
30.11.2014 Malkiya 1 - 0 Bahrain SC
 • Malkiya-Bahrain SC match result
06.12.2014 Busaiteen 1 - 1 Bahrain SC
 • Busaiteen-Bahrain SC match result
10.12.2014 Al Hadd 1 - 0 Bahrain SC
 • Al Hadd-Bahrain SC match result
Bahrain SC's King's Cup results King's Cup
Bahrain SC's Cup results Cup
11.10.2014 Al Najma 1 - 1 Bahrain SC
 • Al Najma-Bahrain SC match result
29.10.2014 Busaiteen 2 - 3 Bahrain SC
 • Busaiteen-Bahrain SC match result
09.11.2014 Al Riffa 3 - 2 Bahrain SC
 • Al Riffa-Bahrain SC match result
21.11.2014 Isa Town 1 - 1 Bahrain SC
 • Isa Town-Bahrain SC match result
28.12.2014 Bahrain SC 1 - 1 Al Shabab
 • Bahrain SC-Al Shabab match result
02.01.2015 Bahrain SC 3 - 1 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq match result
07.01.2015 Bahrain SC 4 - 1 Qalali
 • Bahrain SC-Qalali match result