Statistics
Menu

Bahrain SC

Bahrain Premier League
18.09.2014 Al Riffa 2 - 1 Bahrain SC
 • Al Riffa-Bahrain SC comparison
22.09.2014 Bahrain SC 1 - 0 Al Shabab
 • Bahrain SC-Al Shabab comparison
27.09.2014 Bahrain SC 6 - 1 Al Hala
 • Bahrain SC-Al Hala comparison
02.10.2014 Bahrain SC 17:30 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq comparison
18.10.2014 Bahrain SC 15:00 Manama
 • Bahrain SC-Manama comparison
24.10.2014 East Riffa 15:00 Bahrain SC
 • East Riffa-Bahrain SC comparison
30.11.2014 Malkiya 15:00 Bahrain SC
 • Malkiya-Bahrain SC comparison
06.12.2014 Busaiteen 15:00 Bahrain SC
 • Busaiteen-Bahrain SC comparison
10.12.2014 Al Hadd 15:00 Bahrain SC
 • Al Hadd-Bahrain SC comparison
Bahrain King's Cup
22.01.2014 Bahrain SC 0 - 4 Manama
 • Bahrain SC-Manama comparison
Bahrain Cup
12.10.2013 Bahrain SC 4 - 3 Sitra
 • Bahrain SC-Sitra comparison
07.11.2013 Al Hala 1 - 2 Bahrain SC
 • Al Hala-Bahrain SC comparison
18.11.2013 Al Hadd 1 - 2 Bahrain SC
 • Al Hadd-Bahrain SC comparison
21.12.2013 Al Tadamun Buri 0 - 3 Bahrain SC
 • Al Tadamun Buri-Bahrain SC comparison
28.12.2013 Al Ahli 0 - 3 Bahrain SC
 • Al Ahli-Bahrain SC comparison
04.01.2014 Bahrain SC 1 - 2 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq comparison
01.03.2014 Bahrain SC 2 - 2 Al Najma
 • Bahrain SC-Al Najma comparison
06.03.2014 Bahrain SC 3 - 2 Al Ittifaq Maqaba
 • Bahrain SC-Al Ittifaq Maqaba comparison
22.03.2014 Bahrain SC 1 - 0 Isa Town
 • Bahrain SC-Isa Town comparison
06.05.2014 Bahrain SC 2 - 0 Malkiya
 • Bahrain SC-Malkiya comparison
18.05.2014 Al Riffa 2 - 0 Bahrain SC
 • Al Riffa-Bahrain SC comparison
Bahrain SC's Premier League fixture Premier League
02.10.2014 Bahrain SC 17:30 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq comparison
18.10.2014 Bahrain SC 15:00 Manama
 • Bahrain SC-Manama comparison
24.10.2014 East Riffa 15:00 Bahrain SC
 • East Riffa-Bahrain SC comparison
30.11.2014 Malkiya 15:00 Bahrain SC
 • Malkiya-Bahrain SC comparison
06.12.2014 Busaiteen 15:00 Bahrain SC
 • Busaiteen-Bahrain SC comparison
10.12.2014 Al Hadd 15:00 Bahrain SC
 • Al Hadd-Bahrain SC comparison
Bahrain SC's King's Cup fixture King's Cup
Bahrain SC's Cup fixture Cup
Bahrain SC's Premier League results Premier League
18.09.2014 Al Riffa 2 - 1 Bahrain SC
 • Al Riffa-Bahrain SC match result
22.09.2014 Bahrain SC 1 - 0 Al Shabab
 • Bahrain SC-Al Shabab match result
27.09.2014 Bahrain SC 6 - 1 Al Hala
 • Bahrain SC-Al Hala match result
Bahrain SC's King's Cup results King's Cup
22.01.2014 Bahrain SC 0 - 4 Manama
 • Bahrain SC-Manama match result
Bahrain SC's Cup results Cup
12.10.2013 Bahrain SC 4 - 3 Sitra
 • Bahrain SC-Sitra match result
07.11.2013 Al Hala 1 - 2 Bahrain SC
 • Al Hala-Bahrain SC match result
18.11.2013 Al Hadd 1 - 2 Bahrain SC
 • Al Hadd-Bahrain SC match result
21.12.2013 Al Tadamun Buri 0 - 3 Bahrain SC
 • Al Tadamun Buri-Bahrain SC match result
28.12.2013 Al Ahli 0 - 3 Bahrain SC
 • Al Ahli-Bahrain SC match result
04.01.2014 Bahrain SC 1 - 2 Muharraq
 • Bahrain SC-Muharraq match result
01.03.2014 Bahrain SC 2 - 2 Al Najma
 • Bahrain SC-Al Najma match result
06.03.2014 Bahrain SC 3 - 2 Al Ittifaq Maqaba
 • Bahrain SC-Al Ittifaq Maqaba match result
22.03.2014 Bahrain SC 1 - 0 Isa Town
 • Bahrain SC-Isa Town match result
06.05.2014 Bahrain SC 2 - 0 Malkiya
 • Bahrain SC-Malkiya match result
18.05.2014 Al Riffa 2 - 0 Bahrain SC
 • Al Riffa-Bahrain SC match result