Yang Huang

photo of Yang Huang

Name: Yang

Last Name: Huang

Nationality: Hong Kong

Date of Birth: 19 Oct 1983 Age: 40

Country of Birth: Hong Kong Place of Birth: Hong Kong

Position: Midfielder

Height: 176 cm Weight: 72 Kg

Yang Huang SEASON STATISTICS

Season Team Competition
2024
0 0 0 0 0 0 0 0
2023 /24
0 2 2 0 0 0 0 0
2023 /24
75 8 8 2 0 0 0 0
2026
0 0 0 0 0 0 0 0
2023
0 0 0 0 0 0 0 0
2022 /23
65 0 3 0 0 0 0 0
2022
0 0 0 0 0 0 0 0
2022
106 4 4 0 0 0 0 0
2021 /22
272 3 4 2 0 0 0 0
2021
410 5 5 2 0 0 0 0
2020 /21
375 4 9 2 0 0 0 0
2022
0 0 0 0 0 0 0 0
2018 /19
1251 14 14 0 0 0 0 0

Yang Huang’ MATCHES

Hong Kong BETTING TIPS

SHOW MORE