Gavin Kilkenny

photo of Gavin Kilkenny

Name: Gavin

Last Name: Kilkenny

Nationality: Republic of Ireland

Date of Birth: 01 Feb 2000 Age: 23

Country of Birth: Republic of Ireland Place of Birth: Dublin

Position: Midfielder

Height: None cm Weight: None Kg

Gavin Kilkenny SEASON STATISTICS

Season Team Competition
2022 /23
464 6 8 0 0 0 0 0
2021 /22
1107 13 14 4 0 0 0 0
2020 /21
0 0 1 0 0 0 0 0
2019 /20
0 0 0 0 0 0 0 0

Gavin Kilkenny’ MATCHES