Simon Adingra

photo of Simon Adingra

Name: Simon

Last Name: Adingra

Nationality: Côte d'Ivoire

Date of Birth: 01 Jan 2002 Age: 22

Country of Birth: Côte d'Ivoire Place of Birth: Côte d'Ivoire

Position: Midfielder

Height: 175 cm Weight: None Kg

Simon Adingra SEASON STATISTICS

Simon Adingra’ MATCHES