Arseny Kontsedaylov

photo of Arseny Kontsedaylov

Name: Arseny

Last Name: Kontsedaylov

Nationality: Belarus

Date of Birth: 15 Jul 1997 Age: 25

Country of Birth: Belarus Place of Birth:

Position: Midfielder

Height: None cm Weight: None Kg

Arseny Kontsedaylov SEASON STATISTICS

Season Team Competition
2022
1516 17 20 1 0 0 0 5
2021
929 13 15 2 0 0 0 3
2021
1047 11 14 0 0 0 0 1
2020
1786 20 20 0 1 0 0 4
2019
92 -2 5 1 1 0 0 1

Arseny Kontsedaylov’ MATCHES