Evgeni Yablonski

photo of Evgeni Yablonski

Name: Evgeni

Last Name: Yablonski

Nationality: Belarus

Date of Birth: 10 May 1995 Age: 27

Country of Birth: Belarus Place of Birth: Chervyen

Position: Midfielder

Height: 182 cm Weight: 73 Kg

Evgeni Yablonski SEASON STATISTICS

Season Team Competition
2022 /23
0 0 0 0 0 0 0 0
2022 /23
315 4 4 0 0 0 0 0
2021 /22
862 8 14 1 0 0 0 0
2021
2320 26 28 3 0 0 0 4
2020
2228 25 27 4 0 0 0 2
2022
229 3 3 0 0 0 0 0
2019
1521 17 17 3 0 0 0 2
2020
326 4 4 1 0 0 0 0
2017
630 7 7 3 0 0 0 1

Evgeni Yablonski’ MATCHES