Aleksandr Batishchev

photo of Aleksandr Batishchev

Name: Aleksandr

Last Name: Batishchev

Nationality: Ukraine

Date of Birth: 14 Sep 1991 Age: 30

Country of Birth: Ukraine Place of Birth:

Position: Midfielder

Height: 174 cm Weight: 64 Kg

Aleksandr Batishchev SEASON STATISTICS

Season Team Competition
2022
720 8 8 1 0 0 0 0
2021
2259 27 28 5 0 0 0 0
2020
2156 24 24 2 0 0 0 0
2019
1165 13 13 2 0 0 0 0
2019
1162 13 13 1 0 0 0 0

Aleksandr Batishchev’ MATCHES