Yegeniy Yudchits

photo of Yegeniy Yudchits

Name: Yegeniy

Last Name: Yudchits

Nationality: Belarus

Date of Birth: 25 Nov 1996 Age: 25

Country of Birth: Belarus Place of Birth:

Position: Attacker

Height: None cm Weight: None Kg

Yegeniy Yudchits SEASON STATISTICS

Season Team Competition
2022
822 9 10 3 0 0 0 0
2020
1799 23 24 2 0 2 0 5
2019
1212 13 17 4 0 0 0 1
2019
631 9 10 2 0 0 0 1

Yegeniy Yudchits’ MATCHES