Soma Novothny

photo of Soma Novothny

Name: Soma

Last Name: Novothny

Nationality: Hungary

Date of Birth: 16 Jun 1994 Age: 28

Country of Birth: Hungary Place of Birth: Veszprém

Position: Attacker

Height: 185 cm Weight: 78 Kg

Soma Novothny SEASON STATISTICS

Season Team Competition
2021 /22
1167 15 16 4 0 0 0 2
2020 /21
297 3 14 0 0 0 0 2
2019
985 7 17 4 0 0 0 12
2017
210 2 3 1 0 0 0 0
2017
0 1 1 0 0 0 0 0

Soma Novothny’ MATCHES