Statistics
Menu

Albania 1st Division

1st Division HT / FT Statistics (All Games)

Pos Teams MP 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1 Kamza 27 8 0 1 2 6 3 1 1 5
2 Lushnja 27 6 2 1 5 4 3 0 2 4
3 Apolonia Fier 26 7 4 0 5 2 5 0 1 2
4 Kamza 27 8 0 1 2 6 3 1 1 5
5 Lushnja 27 6 2 1 5 4 3 0 2 4
6 Iliria Fushë-Krujë 26 9 0 1 4 4 4 0 2 2
7 Besëlidhja Lezhë 26 7 2 1 1 6 3 0 0 6
8 Bylis Ballsh 26 7 1 1 4 4 3 1 1 4
9 Bylis Ballsh 26 7 1 1 4 4 3 1 1 4
10 Besëlidhja Lezhë 26 7 2 1 1 6 3 0 0 6
11 Kastrioti Krujë 26 8 2 1 5 5 2 0 0 3
12 Turbina Cërrik 26 8 2 0 6 3 1 1 0 5
13 Besa Kavajë 26 10 0 0 5 5 2 0 0 4
14 Erzeni Shijak 26 12 0 0 4 2 3 0 1 4
15 Dinamo Tirana 26 4 1 0 3 7 5 1 2 3
16 Pogradeci 26 8 1 0 2 6 0 1 1 7
17 Erzeni Shijak 26 12 0 0 4 2 3 0 1 4
18 Pogradeci 26 8 1 0 2 6 0 1 1 7
19 Burreli 26 9 1 1 5 6 0 1 0 3
20 Shkumbini Peqin 26 10 0 1 8 3 3 0 0 1
21 Tërbuni Pukë 26 6 0 0 10 5 2 0 1 2
22 Burreli 26 9 1 1 5 6 0 1 0 3
23 Sopoti Librazhd 26 7 2 0 3 7 2 1 4 0
24 Tomori Berat 26 7 2 1 8 3 2 1 0 2
25 Shënkolli 26 12 0 1 5 3 0 0 3 2
26 Mamurrasi 26 9 1 0 7 5 1 0 0 3
27 Shkumbini Peqin 26 10 0 1 8 3 3 0 0 1
28 Elbasani 26 8 1 0 4 4 2 0 3 4
29 Tomori Berat 26 7 2 1 8 3 2 1 0 2
30 Shënkolli 26 12 0 1 5 3 0 0 3 2
31 Apolonia Fier 26 7 4 0 5 2 5 0 1 2
32 Kastrioti Krujë 26 8 2 1 5 5 2 0 0 3
33 Turbina Cërrik 26 8 2 0 6 3 1 1 0 5
34 Besa Kavajë 26 10 0 0 5 5 2 0 0 4
35 Dinamo Tirana 26 4 1 0 3 7 5 1 2 3
36 Mamurrasi 26 9 1 0 7 5 1 0 0 3
37 Iliria Fushë-Krujë 26 9 0 1 4 4 4 0 2 2
38 Sopoti Librazhd 26 7 2 0 3 7 2 1 4 0
39 Tërbuni Pukë 26 6 0 0 10 5 2 0 1 2
40 Elbasani 26 8 1 0 4 4 2 0 3 4

1st Division HT / FT Statistics (Home Games)

Pos Teams MP 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1 Kamza 13 8 0 0 1 2 0 1 1 0
2 Lushnja 14 6 1 0 5 1 0 0 0 1
3 Apolonia Fier 13 5 2 0 1 1 2 0 1 1
4 Kamza 13 8 0 0 1 2 0 1 1 0
5 Lushnja 14 6 1 0 5 1 0 0 0 1
6 Iliria Fushë-Krujë 13 2 0 0 2 3 2 0 2 2
7 Besëlidhja Lezhë 13 7 1 0 1 3 0 0 0 1
8 Bylis Ballsh 13 4 1 0 4 3 0 1 0 0
9 Bylis Ballsh 13 4 1 0 4 3 0 1 0 0
10 Besëlidhja Lezhë 13 7 1 0 1 3 0 0 0 1
11 Kastrioti Krujë 13 5 0 1 1 3 2 0 0 1
12 Turbina Cërrik 13 4 0 0 2 2 1 1 0 3
13 Besa Kavajë 13 3 0 0 3 3 0 0 0 4
14 Erzeni Shijak 13 6 0 0 3 1 3 0 0 0
15 Dinamo Tirana 13 1 0 0 2 5 3 0 0 2
16 Pogradeci 13 5 0 0 0 3 0 1 1 3
17 Erzeni Shijak 13 6 0 0 3 1 3 0 0 0
18 Pogradeci 13 5 0 0 0 3 0 1 1 3
19 Burreli 13 4 1 1 4 1 0 0 0 2
20 Shkumbini Peqin 13 3 0 1 4 2 2 0 0 1
21 Tërbuni Pukë 13 4 0 0 2 3 2 0 0 2
22 Burreli 13 4 1 1 4 1 0 0 0 2
23 Sopoti Librazhd 13 2 1 0 2 3 2 0 3 0
24 Tomori Berat 13 4 2 1 2 1 1 0 0 2
25 Shënkolli 13 4 0 1 3 2 0 0 1 2
26 Mamurrasi 13 2 1 0 4 2 1 0 0 3
27 Shkumbini Peqin 13 3 0 1 4 2 2 0 0 1
28 Elbasani 13 2 1 0 2 1 2 0 2 3
29 Tomori Berat 13 4 2 1 2 1 1 0 0 2
30 Shënkolli 13 4 0 1 3 2 0 0 1 2
31 Apolonia Fier 13 5 2 0 1 1 2 0 1 1
32 Kastrioti Krujë 13 5 0 1 1 3 2 0 0 1
33 Turbina Cërrik 13 4 0 0 2 2 1 1 0 3
34 Besa Kavajë 13 3 0 0 3 3 0 0 0 4
35 Dinamo Tirana 13 1 0 0 2 5 3 0 0 2
36 Mamurrasi 13 2 1 0 4 2 1 0 0 3
37 Iliria Fushë-Krujë 13 2 0 0 2 3 2 0 2 2
38 Sopoti Librazhd 13 2 1 0 2 3 2 0 3 0
39 Tërbuni Pukë 13 4 0 0 2 3 2 0 0 2
40 Elbasani 13 2 1 0 2 1 2 0 2 3

1st Division HT / FT Statistics (Away Games)

Pos Teams MP 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1 Kamza 14 0 0 1 1 4 3 0 0 5
2 Lushnja 13 0 1 1 0 3 3 0 2 3
3 Apolonia Fier 13 2 2 0 4 1 3 0 0 1
4 Kamza 14 0 0 1 1 4 3 0 0 5
5 Lushnja 13 0 1 1 0 3 3 0 2 3
6 Iliria Fushë-Krujë 13 7 0 1 2 1 2 0 0 0
7 Besëlidhja Lezhë 13 0 1 1 0 3 3 0 0 5
8 Bylis Ballsh 13 3 0 1 0 1 3 0 1 4
9 Bylis Ballsh 13 3 0 1 0 1 3 0 1 4
10 Besëlidhja Lezhë 13 0 1 1 0 3 3 0 0 5
11 Kastrioti Krujë 13 3 2 0 4 2 0 0 0 2
12 Turbina Cërrik 13 4 2 0 4 1 0 0 0 2
13 Besa Kavajë 13 7 0 0 2 2 2 0 0 0
14 Erzeni Shijak 13 6 0 0 1 1 0 0 1 4
15 Dinamo Tirana 13 3 1 0 1 2 2 1 2 1
16 Pogradeci 13 3 1 0 2 3 0 0 0 4
17 Erzeni Shijak 13 6 0 0 1 1 0 0 1 4
18 Pogradeci 13 3 1 0 2 3 0 0 0 4
19 Burreli 13 5 0 0 1 5 0 1 0 1
20 Shkumbini Peqin 13 7 0 0 4 1 1 0 0 0
21 Tërbuni Pukë 13 2 0 0 8 2 0 0 1 0
22 Burreli 13 5 0 0 1 5 0 1 0 1
23 Sopoti Librazhd 13 5 1 0 1 4 0 1 1 0
24 Tomori Berat 13 3 0 0 6 2 1 1 0 0
25 Shënkolli 13 8 0 0 2 1 0 0 2 0
26 Mamurrasi 13 7 0 0 3 3 0 0 0 0
27 Shkumbini Peqin 13 7 0 0 4 1 1 0 0 0
28 Elbasani 13 6 0 0 2 3 0 0 1 1
29 Tomori Berat 13 3 0 0 6 2 1 1 0 0
30 Shënkolli 13 8 0 0 2 1 0 0 2 0
31 Apolonia Fier 13 2 2 0 4 1 3 0 0 1
32 Kastrioti Krujë 13 3 2 0 4 2 0 0 0 2
33 Turbina Cërrik 13 4 2 0 4 1 0 0 0 2
34 Besa Kavajë 13 7 0 0 2 2 2 0 0 0
35 Dinamo Tirana 13 3 1 0 1 2 2 1 2 1
36 Mamurrasi 13 7 0 0 3 3 0 0 0 0
37 Iliria Fushë-Krujë 13 7 0 1 2 1 2 0 0 0
38 Sopoti Librazhd 13 5 1 0 1 4 0 1 1 0
39 Tërbuni Pukë 13 2 0 0 8 2 0 0 1 0
40 Elbasani 13 6 0 0 2 3 0 0 1 1