Statistics
Menu

World WC Qualification Concacaf

WC Qualification Concacaf HT / FT Statistics (All Games)

Pos Teams MP 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1 Mexico 16 4 0 1 2 3 2 1 1 2
2 Costa Rica 16 6 2 0 0 2 3 1 1 1
3 Panama 16 5 0 0 2 5 1 1 0 2
4 Honduras 16 4 2 0 2 4 1 1 0 2
5 United States 16 8 1 0 1 3 0 0 0 3
6 Trinidad and Tobago 16 7 0 1 2 2 3 0 0 1

WC Qualification Concacaf HT / FT Statistics (Home Games)

Pos Teams MP 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1 Mexico 8 4 0 0 2 2 0 0 0 0
2 Costa Rica 8 5 0 0 0 2 0 0 1 0
3 Panama 8 2 0 0 1 3 1 1 0 0
4 Honduras 8 1 2 0 2 0 1 1 0 1
5 United States 8 5 0 0 1 0 0 0 0 2
6 Trinidad and Tobago 8 3 0 0 0 2 2 0 0 1

WC Qualification Concacaf HT / FT Statistics (Away Games)

Pos Teams MP 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1 Mexico 8 0 0 1 0 1 2 1 1 2
2 Costa Rica 8 1 2 0 0 0 3 1 0 1
3 Panama 8 3 0 0 1 2 0 0 0 2
4 Honduras 8 3 0 0 0 4 0 0 0 1
5 United States 8 3 1 0 0 3 0 0 0 1
6 Trinidad and Tobago 8 4 0 1 2 0 1 0 0 0