Dmitriy Yusov

photo of Dmitriy Yusov

Name: Dmitriy

Last Name: Yusov

Nationality: Ukraine

Date of Birth: 11 May 1993 Age: 29

Country of Birth: Ukraine Place of Birth:

Position: Midfielder

Height: 180 cm Weight: 65 Kg

Dmitriy Yusov SEASON STATISTICS

Season Team Competition
2022 /23
250 3 5 1 0 0 0 0
2021 /22
0 0 0 0 0 0 0 0
2021
554 5 12 0 0 0 0 5
2020
979 12 13 3 0 0 0 6
2019
361 -1 9 1 0 0 0 5

Dmitriy Yusov’ MATCHES