Sorba Thomas

photo of Sorba Thomas

Name: Sorba

Last Name: Thomas

Nationality: England

Date of Birth: 22 Aug 1999 Age: 23

Country of Birth: England Place of Birth:

Position: Midfielder

Height: None cm Weight: None Kg

Sorba Thomas SEASON STATISTICS

Season Team Competition
2022 /23
0 0 0 0 0 0 0 0
2022 /23
683 9 9 2 0 0 0 0
2022 /23
108 1 3 0 0 0 0 0
2021 /22
3780 43 46 10 0 0 0 3
2022
0 0 1 0 0 0 0 0
2020 /21
900 10 10 3 0 0 0 3
2020 /21
170 0 7 0 0 0 0 0
2019 /20
2772 31 33 4 0 0 0 6
2022
104 1 2 1 0 0 0 0

Sorba Thomas’ MATCHES