Germany Regionalliga: Bayern Results

30.09.2022 Friday
24.09.2022 Saturday
23.09.2022 Friday
20.09.2022 Tuesday
17.09.2022 Saturday
16.09.2022 Friday
13.09.2022 Tuesday
10.09.2022 Saturday
09.09.2022 Friday
03.09.2022 Saturday
02.09.2022 Friday
28.08.2022 Sunday
27.08.2022 Saturday
26.08.2022 Friday
23.08.2022 Tuesday
20.08.2022 Saturday
19.08.2022 Friday
13.08.2022 Saturday
12.08.2022 Friday
09.08.2022 Tuesday
07.08.2022 Sunday
06.08.2022 Saturday
05.08.2022 Friday
03.08.2022 Wednesday
02.08.2022 Tuesday
31.07.2022 Sunday
30.07.2022 Saturday
29.07.2022 Friday
24.07.2022 Sunday
23.07.2022 Saturday
22.07.2022 Friday
17.07.2022 Sunday
16.07.2022 Saturday
15.07.2022 Friday
14.07.2022 Thursday