Germany Regionalliga: Bayern Over Under Statistics

Regionalliga: Bayern OVER UNDER 1.5 STATS

OVER 1.5

44 of 49

UNDER 1.5

5 of 49

# Teams MP Over Under
# Teams MP Over Under
# Teams MP Over Under

Regionalliga: Bayern OVER UNDER 2.5 STATS

OVER 2.5

32 of 49

UNDER 2.5

17 of 49

# Teams MP Over Under
# Teams MP Over Under
# Teams MP Over Under

Regionalliga: Bayern OVER UNDER 3.5 STATS

OVER 3.5

22 of 49

UNDER 3.5

27 of 49

# Teams MP Over Under
# Teams MP Over Under
# Teams MP Over Under

Regionalliga: Bayern OVER UNDER 4.5 STATS

OVER 4.5

13 of 49

UNDER 4.5

36 of 49

# Teams MP Over Under
# Teams MP Over Under
# Teams MP Over Under

Regionalliga: Bayern OVER UNDER 5.5 STATS

OVER 5.5

5 of 49

UNDER 5.5

44 of 49

# Teams MP Over Under
# Teams MP Over Under
# Teams MP Over Under