Maksim Skavysh

photo of Maksim Skavysh

Name: Maksim

Last Name: Skavysh

Nationality: Belarus

Date of Birth: 13 Nov 1989 Age: 32

Country of Birth: Belarus Place of Birth: Minsk

Position: Attacker

Height: 179 cm Weight: 78 Kg

Maksim Skavysh SEASON STATISTICS

Season Team Competition
2022
812 9 15 0 0 0 0 5
2021
0 0 0 0 0 0 0 0
2020
1880 20 28 3 0 0 0 19
2022
70 1 3 0 0 0 0 0
2019
1077 7 18 0 0 0 0 11
2020
179 1 6 0 0 0 0 1

Maksim Skavysh’ MATCHES