Simone Aresti

photo of Simone Aresti

Name: Simone

Last Name: Aresti

Nationality: Italy

Date of Birth: 15 Mar 1986 Age: 37

Country of Birth: Italy Place of Birth: Carbonia

Position: Goalkeeper

Height: 190 cm Weight: 72 Kg

Simone Aresti SEASON STATISTICS

Season Team Competition
2022 /23
0 0 0 0 0 0 0 0
2021 /22
90 1 1 0 0 0 0 0
2021 /22
0 0 0 0 0 0 0 0
2020 /21
0 0 0 0 0 0 0 0

Simone Aresti’ MATCHES