Statistics
Menu

Juventus Hai

Haiti Championnat National
20.03.2020 Cosmopolites 23:00 Juventus Hai
 • Cosmopolites-Juventus Hai comparison
28.03.2020 Juventus Hai 23:00 Arcahaie
 • Juventus Hai-Arcahaie comparison
31.03.2020 FICA 22:00 Juventus Hai
 • FICA-Juventus Hai comparison
04.04.2020 Juventus Hai 22:00 América des Cayes
 • Juventus Hai-América des Cayes comparison
11.04.2020 Triomphe Liancourt 22:00 Juventus Hai
 • Triomphe Liancourt-Juventus Hai comparison
18.04.2020 Juventus Hai 22:00 Racing Club Haitien
 • Juventus Hai-Racing Club Haitien comparison
22.04.2020 Mirebalais 22:00 Juventus Hai
 • Mirebalais-Juventus Hai comparison
25.04.2020 Juventus Hai 22:00 Tempête
 • Juventus Hai-Tempête comparison
02.05.2020 Real du Cap 22:00 Juventus Hai
 • Real du Cap-Juventus Hai comparison
09.05.2020 Juventus Hai 22:00 Cavaly
 • Juventus Hai-Cavaly comparison
13.05.2020 Racing des Gônaïves 22:00 Juventus Hai
 • Racing des Gônaïves-Juventus Hai comparison
16.05.2020 Juventus Hai 22:00 Capoise
 • Juventus Hai-Capoise comparison
23.05.2020 US Sainte-Rose 22:00 Juventus Hai
 • US Sainte-Rose-Juventus Hai comparison
Juventus Hai's Championnat National fixture Championnat National
20.03.2020 Cosmopolites 23:00 Juventus Hai
 • Cosmopolites-Juventus Hai team comparison
 • Cosmopolites-Juventus Hai h2h statistics
28.03.2020 Juventus Hai 23:00 Arcahaie
 • Juventus Hai-Arcahaie team comparison
 • Juventus Hai-Arcahaie h2h statistics
31.03.2020 FICA 22:00 Juventus Hai
 • FICA-Juventus Hai team comparison
 • FICA-Juventus Hai h2h statistics
04.04.2020 Juventus Hai 22:00 América des Cayes
 • Juventus Hai-América des Cayes team comparison
 • Juventus Hai-América des Cayes h2h statistics
11.04.2020 Triomphe Liancourt 22:00 Juventus Hai
 • Triomphe Liancourt-Juventus Hai team comparison
 • Triomphe Liancourt-Juventus Hai h2h statistics
18.04.2020 Juventus Hai 22:00 Racing Club Haitien
 • Juventus Hai-Racing Club Haitien team comparison
 • Juventus Hai-Racing Club Haitien h2h statistics
22.04.2020 Mirebalais 22:00 Juventus Hai
 • Mirebalais-Juventus Hai team comparison
 • Mirebalais-Juventus Hai h2h statistics
25.04.2020 Juventus Hai 22:00 Tempête
 • Juventus Hai-Tempête team comparison
 • Juventus Hai-Tempête h2h statistics
02.05.2020 Real du Cap 22:00 Juventus Hai
 • Real du Cap-Juventus Hai team comparison
 • Real du Cap-Juventus Hai h2h statistics
09.05.2020 Juventus Hai 22:00 Cavaly
 • Juventus Hai-Cavaly team comparison
 • Juventus Hai-Cavaly h2h statistics
13.05.2020 Racing des Gônaïves 22:00 Juventus Hai
 • Racing des Gônaïves-Juventus Hai team comparison
 • Racing des Gônaïves-Juventus Hai h2h statistics
16.05.2020 Juventus Hai 22:00 Capoise
 • Juventus Hai-Capoise team comparison
 • Juventus Hai-Capoise h2h statistics
23.05.2020 US Sainte-Rose 22:00 Juventus Hai
 • US Sainte-Rose-Juventus Hai team comparison
 • US Sainte-Rose-Juventus Hai h2h statistics
Juventus Hai's Championnat National results Championnat National